SoundBuzz

SoundBuzz: Talk Show w/ LAJON!

LAJON live on #SoundBuzz hosted by means of DEOLA & KING OLA on Gidilounge Radio. Tuesdays & Thursdays 7-9pm EST. hear on your BlackBerry OS…

Continue reading